در محیطی تعدادی بورد آردوینو وای فای دار D1 به یک آنتن وصل هستند و توسط آنتن به دیتابیس پیام ارسال میکنند و وضعیت خود را در آن ثبت میکنند. یک عدد از این بورد ها نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار هست آیا میشود چند ثانیه یکبار بدون دخالت خودم آنتن متوجه شود که آیا آن بورد(مک آدرس) به آنتن وصل است یا نه؟موضوعات مشابه: