دوستان چطوری میشه زاویه نمایش سیگنال این دو مدل انتن رو دید ؟
مثلا فلت چطوری میزنه و برای کجاها بیشتر کاربرد داره
آنتن های دیش برای کجاها ؟
بعد اینکه روی آنتن های فلت نوشته vertical & horizontal بخصوص روی مدل های Singl اینطوری تشخیص باید داد رو کدوم حالت آنتن رو ببندیمموضوعات مشابه: