سلام وققت همه دوستان بخیر
در مورد سه اکسس پوینت زیر میخواستم تجربه کاریتون را بگید. آیا ترتیب عرضه به بازار هم به همین ترتیبه؟

Engenius EWS 350AP

Engenius EWS 360AP

Engenius EWS 370APموضوعات مشابه: