سلام
روي پايه كوه قرار هست دكل نصب بشه ..حالا با توجه به اين كه كوه از سنگ هاي سخت هست چطوري بايد ارت اون را انجام دادموضوعات مشابه: