دوستان یک لینک 10 کیلومتری برای ارسال اینترنت تا 20 مگ برای 100 تا یوزر چی پیشنهاد می کنید ؟؟)(میکروتیک باشه فقط) لینک بدون مانع هستش