2 آنتن میکروتیک داریم.
وقتی سمت ap در قسمت security profile پروفایل ساختیم برای سمت کلاینت پسورد سکوریتی باید در کدام قسمت تعیین گردد؟موضوعات مشابه: