با سلام

من دو رادیووایرلس دارم که باهم دیگر ارتباط دارن و وقتی رادیو اصلی رو به سوئیچ 2960 وصل می کنم و رادیو وایرلس دوم را مستقیم به کامپیوتر وصل می کنم ای پی در رنج شبکه می گیردو با همه سرورها ارتیاط دارد ولی وقتی رادیو وایرلس رو یعنی دو طرف رو به دو تا سوئیچ 2960 وصل می کنم و لینکها ترانک هستند حتی به سوئیچ از راه دور تل نت می زنم ارتباط دارد و کلاینت هم ای پی می گیرد ولی با هیچ کلاینت با هیچ سروی ارتباط ندارد و حتی سرور دامین راهم پینگ نمی کند شاید رادیو ها از نوع engenius eoc -5610 هستند

کیست مرا یاری کند
موضوعات مشابه: