با سلام

من برای اولین بار یه سولو گرفتم که می خوام باهاش به میکروتیک کانکت شم و اینترنت بگیرم

اول از همه در حالت بریج قرار دادم ، رنج Ip میکروتیکم رو دادم و به میکروتیک کانکت شدم ( مکش در داخل میکروتیک کانکت بود )

IP static رو روی کامپیوترم ست کردم ، اما ارتیاطم با محیط خارج برقرار نشد ، از طرف میکروتیک رادیو رو پینگ می کنم ، اما از طرف PC میکروتیک رو پینگ نمی کنم ، یعنی هردو ارتباط در داخل رادیو برقرارند اما باهم ارتباط ندارند.

دقیقا همین مشکل رو در قسمت روتر که می خوام به صورت DHCP به PC کانکت بشه دارم ، یعنی DHCP به کامپیوتر IP می ده و از طرفی به میکروتیک هم کانکت می شه اما ارتباط محیط داخل با خارج برقرار نمی شهموضوعات مشابه: