با سلام
دوست عزیز برای چندمین بار عرض میکنم که از لحاظ ساختار راه اندازی با وایربیس فرقی نداره !

وقفه در شبکه را لتنسی میگویند ! latency

در شبکه های بی سیم مدیای مورد استفاده به طور لفظی هوا است و هوا در برابر جریان غیر هادی است و برای ارسال دیتا بر روی آن باید از یک سیگنال یا

جریان قوی استفاده کرد ، در هر صورت در هنگام ارسال و دریافت وقفه های به وجود می آید که این مشکل در زمینه ای که شما میخواهید استفاده کنید

موجب نارضایتی میگردد چون اجرای گیم به یکسرعت بالا از لحاظ ارسال و دریافت نیاز دارد البته با امکاناتی که در اختیار دارید و برای استفاده از وسایل قویتر

احتیاج به مجوزهای خاص دارید !