چرا وقتی chanel رو در NS5 از 153 بالاتر می برم مشکل تو شبکه ب وجود میاد

Printable View