من یک بار این را تست کردم، رنگ بندی ها را رعایت نکردم و فقط 1 را به 1 و 2را به 2 و ... زدم، البته برای کابل پحپنل، بنظرم درست کار میکرد، کلی هم پشت سر یه بنده خدایی خندیدم، وقتی یه 50تا یی زدم، نوبت رسید به کابل پح برای GIBIC1000BaseT دیدم لینک آپ نمیشه و همونجا کلی شرمنده آبیدم!!!