درود
چطور می شه دو تا مودم روتر وایرلس دی لینک مدل 2730U
رو به تنظیم کرد،جوری که به صورت مش،هر دو سرویس بدن
تو محیطی به اندازه ی یه آفیس
با تشکرموضوعات مشابه: