سلام دوستان
شرکت یوبی کوییتی نرم افزار محاسبه گری طراحی کرده برای کسانی که در لینک های وایرلسشون از محصولات یوبی کوییتی استفاده می کنن
Ubiquiti Networks - Ubiquiti Link Calculator 1.0 BETA
شما ورود به صفحه بالا و تنظیمات مربوطه که شامل نوع دستگاه نقطه اول و دوم و ارتفاع دکل یا ساختمون و پارامتر های مختصر دیگه هست میتونید حدودی بگیرید از لینک که با چه قدرت و پهنای باندی در محیط کار خواهد کرد
موفق باشیدموضوعات مشابه: