سلامی دوباره . SSID ها هم فرق کنه مشکلی نیست با کابل دو تارو به هم وصل کن هر کدوم از سیستم ها هر کدوم از SSID ها رو ببینه بهش وصل بشه بازم همه می تونن هم دیگرو ببینن