اگر رادیو های دیگری در امتداد مسیر رادیویی که در حالت AccessPoint تنظیم کرد اید قرار بگیرند، بله براحتی قابل استفاده خواهند بود و لینک P2MP خواهید داشت .