با تشکر از دوستای عزیزم


یعنی نمیشه بردشو زیاد کد تا 500متر؟
منظور برد اکسس پوینت یا یه چیزی قوی تر از اون