میشه یکی از دوستان در باره امنی یه توضیح کامل بده ،
قیمت ؟ برای کجا مناسبه؟موضوعات مشابه: