قیمتش حدود 110-120 هست
هر دو طبقه یکی کافیه
البته به احتمال 99%