سلام به تمام دوستان خوبم
من می خوام یه کمی در مورد کانفیگ روتربردها بیشتر بودنم
ودر مورد منوال بکبونموضوعات مشابه: