این کار رو کردم و مشکلم حل شد.
با تشکر از لطف شما.