پیرو اون سایتی که فریم ویر لینک سیس رو در اختیار قرار میداد
این هم سایتی که برای senao minitar edimax رو داره
802.11b Bridge
WLAN Broadband Router
Access Pointموضوعات مشابه: