میخوایم از طریق VSAT یه VoIP راه بندازیم که 24 خط تلفن در مبدا و 10 خط تلفن در مقصد بتونن با هم کار کنن ( در واقع Termination و Origination انجام بدیم ) چه تجهیزاتی استفاده کنیم بهتره و چرا ؟
Tenor یا Cisco ؟