ویدئو آموزش فارسی

عنوان:
آموزش فارسى تعریف DVD به عنوان Repository در CentOS 7مدرس: محمدتقی روغنی
زمان: 00:06:35

لینک ویدئو:
آموزش فارسى تعریف DVD به عنوان Repository در CentOS 7موضوعات مشابه: