سلام
cacti به درستی نصب شده، تنظیمات بارها تست کردم ولی گرافی نمیده ، فکر میکنم مشکل از pollar هست ولی نمیدونم باید چطوری حلش کنم
بشدت گیر دارمموضوعات مشابه: