آیا راه اندازی sambaبه صورت work group مانند ویندوز مشکل تعداد یوزر متصل به درایو share وجود دارد و یا اینکه محدودیتی در اتصال تعداد کاربران وجود ندارد ؟موضوعات مشابه: