حدود 2 ماهه که نسخه 6 لینوکس CentOS منتشر شده.حتما امتحانش کنید
موضوعات مشابه: