باسلام

روی وی ام ور سرور می خوام یه لینوکس سنتوس بریزم ولی بعد از پایان کار لینوکس بالا نمیاد

من دو تا مشکل دارم که فکر کنم دلیل اونا باشه

1- DHCP رو باید چی بذارم ؟ lcoalhost ؟

2- موق نصب چند تا گزینه میاد که دو تاش چشمگیره Server - Sever GUI کدوم این دو تا رو نصب کنم

با تشکرموضوعات مشابه: