صفحه 2 از 4 اولیناولین 1 2 3 4 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 16 تا 30 از مجموع 60

موضوع: تعویض بعضی تصاویر در کش سرور لینوکس

  
 1. #16
  نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

  عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  IRAN
  نوشته
  909
  سپاسگزاری شده
  150
  سپاسگزاری کرده
  116
  نقل قول نوشته اصلی توسط sinaeslami
  میبینی که میشه
  آقا اين كانفيگ من. دستور رو بايد كجا قرار بدم؟ هر جا ميذارمش كار نمي كنه
  كانفيگ من يه چيزي شبيه اينه:

  کد:
   
  hierarchy_stoplist cgi-bin ?
  acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
  no_cache deny QUERY
  ipcache_size 16384 #4096
  fqdncache_size 16384 #4096
   
  cache_dir aufs /cache 35000 16 256
  visible_hostname hostname
  cache_mgr webmaster 
   
  acl nimda1 urlpath_regex -i \.elm$
  acl nimda2 urlpath_regex -i root.exe
  acl nimda3 urlpath_regex -i cmd.exe
  acl nimda4 urlpath_regex -i ^http://.*www
  acl nimda5 urlpath_regex -i readme.exe
  acl nimda6 urlpath_regex -i default.id
  acl nimda7 urlpath_regex -i :25
   
  acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
  acl manager proto cache_object
  acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
  acl SSL_ports port 443 563
  acl Safe_ports port 80 # http
  acl Safe_ports port 21 # ftp
  acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
  acl Safe_ports port 70 # gopher
  acl Safe_ports port 210 # wais
  acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
  acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
  acl Safe_ports port 488 # gss-http
  acl Safe_ports port 591 # filemaker
  acl Safe_ports port 777 # multiling http
  acl CONNECT method CONNECT
   
   
  http_access allow manager localhost
  http_access deny manager
  http_access deny !Safe_ports
  http_access deny CONNECT !SSL_ports
  http_access allow localhost
  http_access deny nimda1
  http_access deny nimda2
  http_access deny nimda3
  http_access deny nimda4
  http_access deny nimda5
  http_access deny nimda6
  http_access deny nimda7
  http_access allow all
  icp_access allow all
  httpd_accel_port 80
  httpd_accel_host virtual
  httpd_accel_with_proxy on
  httpd_accel_uses_host_header on
  ie_refresh on
   
  #snmp 
  acl snmppublic snmp_community public
  snmp_access allow snmppublic all
  snmp_incoming_address 0.0.0.0
  snmp_outgoing_address 0.0.0.0 
   
   
  cache_mem 128 MB # 8 MB
  maximum_object_size 1000 MB # 4096 KB
  maximum_object_size_in_memory 256 KB # 8 KB
  dns_nameservers 10.169.254.1 192.9.9.3 
  request_header_max_size 10000 KB # 10 KB
  request_timeout 120 second # 30 seconds
   
   
   
   
  refresh_pattern -i ^ftp: 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.jpg$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.html$ 57600 50 60000 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.class$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.zip$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.jpeg$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mid$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.shtml$ 57600 50 60000 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.exe$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.thm$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.wav$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.txt$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.cab$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.au$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mov$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.xbm$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.ram$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.avi$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.chtml$ 57600 50 60000 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.thb$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.dcr$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.bmp$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.phtml$ 57600 50 60000 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mpg$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.pdf$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.art$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.swf$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mp3$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.ra$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.spl$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.viv$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.doc$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.gz$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.Z$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.tgz$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.tar$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.vrm$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.vrml$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.aif$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.aifc$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.aiff$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.arj$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.c$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.cpt$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.dir$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.dxr$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.hqx$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.jpe$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.lha$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.lzh$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.midi$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.movie$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mp2$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mpe$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mpeg$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.mpga$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.pl$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.ppt$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.ps$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.qt$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.qtm$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.ras$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.sea$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.sit$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.tif$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.tiff$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.asp$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.aspx$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.php$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.js$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.jsp$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.perl$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.cgi$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.fla$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.xml$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.xhtml$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.sxml$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.ocx$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.java$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.css$ 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \. 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  refresh_pattern -i \.htmx 57600 90 86400 override-expire override-lastmod reload-into-ims
  cache_access_log /var/log/squid/access.log
  cache_store_log /var/log/squid/store.log
  cache_log /var/log/squid/cache.log
  چه كار بايد كرد؟ 2. #17
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  دوستان عزیز سلام
  قبل از هر چیزی لازم می دونم از اینکه چند روزی به دلیل مشغله های کاری نتونستم به انجمن سر بزنم معذرت خواهی کنم...
  همونطوری که قبلا عرض کردم با استفاده از نرم افزار های جانبی و Redirct کردن درخواست ها به مشابه همونی که دوست عزیزمون در بحث دیگه فرمودند می توان فایل هایی را با فایل های مد نظرمون تغییر مکان داد ...
  اما در جواب دوستمون که مشکل داشت عرض کنم در استفاده از ACL ی که عرض کردم نکته قابل توجه و مهم دات یا (.) ی قبل از آدرس سایت مورد نظر است یعنی برای ریداریکت کردن مثلا google.com به سایت مثلا Altavista حتما باید بدین صورت بنویسیم:
  کد:
  acl adsites dstdomain .google.com
  http_access deny adsites
  deny_info http://www.altavista.com adsites
  به این طریق ما google را به سادگی به altavista ریدایرکت کرده ایم
  امیدوارم با استفاده این مثال تا حدودی موضوع روشن تر شده باشه....


  ویرایش توسط saman_nn2000 : 2005-10-03 در ساعت 06:07 PM

 3. #18
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  نقل قول نوشته اصلی توسط masood_y
  آقا اين كانفيگ من. دستور رو بايد كجا قرار بدم؟ هر جا ميذارمش كار نمي كنه
  چه كار بايد كرد؟
  می توانید با توجه به نکته ای که عرض کردم هر جای Config دستورات ACL مذکور را قرار دهید...مثلا در ابتدای config !
  موفق باشید 4. #19
  نام حقيقي: سعيد خراساني

  خواننده شناسه تصویری kopoly
  تاریخ عضویت
  Oct 2004
  نوشته
  66
  سپاسگزاری شده
  1
  سپاسگزاری کرده
  0
  سلام
  آقای سامی خوشحال شدم که باز هم اودین و ما رو بی جواب نذاشتین .
  من یک سئوال دارم و اون اینکه من توی ریدایرکت کردن سایت ها به هم مشکل ندلرم و تست کردم و شد ولی سئوالم اینه که من میخوام فقط مثلا آرم گوگل رو با آرم مورد نظرم عوض کنم یعنی قط یک عکس رو توی یک صفحه عوض کنم .
  من با این دستور شما این کار رو کردم ولی برای عکس جواب نداد (ولی برای ریدایرکت کردن سایت ها به هم جواب داد )
  لطفا راهنمائی کنید چیکار کنم .
  مرسی 5. #20
  نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

  عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  IRAN
  نوشته
  909
  سپاسگزاری شده
  150
  سپاسگزاری کرده
  116
  نقل قول نوشته اصلی توسط saman_nn2000
  می توانید با توجه به نکته ای که عرض کردم هر جای Config دستورات ACL مذکور را قرار دهید...مثلا در ابتدای config !
  موفق باشید
  آقا همانطوري كه فرموديد انجام شد اما اسكوئيد به جاي redirect كردن پيغام access denied ميده 6. #21


  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Oct 2004
  نوشته
  346
  سپاسگزاری شده
  13
  سپاسگزاری کرده
  13
  me2 7. #22
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  نقل قول نوشته اصلی توسط masood_y
  آقا همانطوري كه فرموديد انجام شد اما اسكوئيد به جاي redirect كردن پيغام access denied ميده
  مسعود جان
  مطمئنا یه جایی به قولی اشتباه لپی داشتی ( ) باز هم چک کن ...
  مطمئن باش به این صورتی که نوشتم به راحتی می تونی دایرکت کنی....و همونطوری که عرض کردم نکته ش تو دات (.) قبل اسم سایتی که می خوای دایرکت کنیه ....و همینطور حتما بعد از نوشتن اسم سایت مورد نظر در deny_info نوشتن اسم ACL ( مثلادر اینجا adsites) است...و یک ریستارت squid .
  امیدوارم که مشکلتون حل بشه... 8. #23
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  نقل قول نوشته اصلی توسط kopoly
  سلام
  آقای سامی خوشحال شدم که باز هم اودین و ما رو بی جواب نذاشتین .
  من یک سئوال دارم و اون اینکه من توی ریدایرکت کردن سایت ها به هم مشکل ندلرم و تست کردم و شد ولی سئوالم اینه که من میخوام فقط مثلا آرم گوگل رو با آرم مورد نظرم عوض کنم یعنی قط یک عکس رو توی یک صفحه عوض کنم .
  من با این دستور شما این کار رو کردم ولی برای عکس جواب نداد (ولی برای ریدایرکت کردن سایت ها به هم جواب داد )
  لطفا راهنمائی کنید چیکار کنم .
  مرسی
  آقا سعید عزیز
  فکر کنم برای اون کاری که شما مد نظر داری استفاده از plugin های squid و نرم افزار های جانبی ساده تر باشه مثلا:
  http://sageshome.net/oss/squidred.php

  http://adzapper.sourceforge.net/
  ولی اگه باز هم می خوای با ACL ها این کار رو انجام بدی این ACL رو آزمایش بفرما امیدوارم که حل مشکل کنه:
  کد:
  acl Red urelpath_regex -i ^http://www.sitemoredenazar.com/logo.gif
  http_access deny Red 
  deny_info http://www.site khodemoon.com/logo.gif Red
  lموفق باشی


  ویرایش توسط saman_nn2000 : 2005-10-11 در ساعت 08:29 AM

 9. #24
  نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

  عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  IRAN
  نوشته
  909
  سپاسگزاری شده
  150
  سپاسگزاری کرده
  116
  آقا سامان شما درست فرمودید. مشکل لپی بود.
  من فکر در کرده بودم دستور مشکل داره. راستی اون قضیه حل شد؟ 10. #25
  نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

  عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  IRAN
  نوشته
  909
  سپاسگزاری شده
  150
  سپاسگزاری کرده
  116

  Icon1

  آقا سامان, اگر بخواهیم یک آدرس رو با صفحه ای که روی خود سرور مثلاً در مسیر etc/utility هست عوض کنیم چی؟
  دستوری که من از خودم در آوردم درسته؟

  کد:
  acl adsites dstdomain .google.com
  http_access deny adsites
  deny_info "/etc/utility/sample.htm" adsites
 11. #26
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  نقل قول نوشته اصلی توسط masood_y
  آقا سامان, اگر بخواهیم یک آدرس رو با صفحه ای که روی خود سرور مثلاً در مسیر etc/utility هست عوض کنیم چی؟
  دستوری که من از خودم در آوردم درسته؟

  کد:
  acl adsites dstdomain .google.com
  http_access deny adsites
  deny_info "/etc/utility/sample.htm" adsites
  مسعود جان
  اگر این صفحه رو در حالت عادی بتونی از روی یک سیستم دیگه Browse کنی ..مطمئنا مشکلی نخواهی داشت...
  راستی چرا آزمایش نمی فرمایی!؟
 12. #27
  نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

  عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  IRAN
  نوشته
  909
  سپاسگزاری شده
  150
  سپاسگزاری کرده
  116
  آقا سامان عزیز سلام:

  اگر امکان داره این سه خط رو بررسی بفرمائید ببینید مشکل از کجاست؟

  acl Red urelpath_regex -i ^http://www.sitemoredenazar.com/logo.gif
  http_access deny Red
  deny_info htp://www.site khodemoon.com/logo.gif Red

  من از این دستور جواب نگرفتم و عکس مورد نظر بدون تغییر می مونه.
  آقای خراسانی، شما جواب گرفتید؟

  -----
  مرسی 13. #28
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  کد:
  اگر امکان داره این سه خط رو بررسی بفرمائید ببینید مشکل از کجاست؟
   
  acl Red urelpath_regex -i ^http://www.sitemoredenazar.com/logo.gif
  http_access deny Red 
  deny_info htp://www.site khodemoon.com/logo.gif Red
  آقا مسعود
  معذرت می خوام انگار کمی بی دقتی کردم در بخش آدرس deny_info باید آدرس رو کامل نوشت ! دقت کنید http://www این مورد رو تصحیح کنید.. .


  ویرایش توسط saman_nn2000 : 2005-10-11 در ساعت 08:31 AM

 14. #29
  نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

  عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
  تاریخ عضویت
  Dec 2004
  محل سکونت
  IRAN
  نوشته
  909
  سپاسگزاری شده
  150
  سپاسگزاری کرده
  116
  آقا سامان عزیز:

  من آدرس رو دقیق در کرده بیدم و هیچ تغییری ایجاد نبشد. شما خودتون این ACL رو تست در بکردید؟ 15. #30
  نام حقيقي: Saman Nasrolahi

  عضو عادی شناسه تصویری saman_nn2000
  تاریخ عضویت
  Feb 2004
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  574
  سپاسگزاری شده
  101
  سپاسگزاری کرده
  28
  نقل قول نوشته اصلی توسط masood_y
  آقا سامان عزیز:

  من آدرس رو دقیق در کرده بیدم و هیچ تغییری ایجاد نبشد. شما خودتون این ACL رو تست در بکردید؟
  راستش من قبلا از این Acl استفاده کردم و جواب هم داد..البته یک تغییرات هم داده بودم ...اجازه بدید من نوشته های قدیمی خودم رو یک چکی بکنم ..به عرضتون می رسونم...
  اما در صحت acl شک نداشته باشیدصفحه 2 از 4 اولیناولین 1 2 3 4 آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

yahooغ

کش سرور

تعويض تصاوير كش لينوكس

تبلیغات کش لینوکس گوگلتیلیغات کش لینوکساحمد قولدیلوگوی لینوکس عکسکش کردن عکس ها در سرور sguid لینوکس کش سرورپاورپوینتتصاویر از چاپ لینوتبليغات گوگل كش لينوكستعویض تصاویر گوگل کش لینوکسگذاشتن تصاویر گوگل کش لینوکستغییر تصاویر گوگل کش لینوکستغییر تصاویر کش لینوکس گوگلتغییر تصاویر کش لینوکسwww.khodemoon.comمسعود یارمحمدیروش عوض کردن صفحه گوگل در squidتعویض تصویر یاهوتبلیغات با Squidتصاویری ازچاپ لینوتبليغات روي كش لينوكسک شتبلیغات بر روی کش سرور

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •