امیدوارم با نظرات بقیه بشه برنامه ریزی بهتری رو برای خودمون داشته باشیم.
البته می دونم یه مدیر فنی ISP هیچ وقت نمی تونه برنامه ریزی منظمی بطور مداوم داشته باشه.
اگه بقیه هم نظر بدن ممنون می شم.