با سلام


بعضي فلش ها داخل سيستم خودم اجرا ميشن ولي روي سيستم هاي ديگه ارور فورمت ميدن !!! راه حلي داره اين مشكل