سلام
وقتی شارژر را به دستگاه موبایل متصل میکنم پیغام میدهد: "عدم امکان شارژ، دماب باتری بسیار کم است."

دلیلش چیست؟