سلام
کسی با نرم افزار cisco works کار کرده؟
لطفا اگر راهنمای استفاده از این نرم افزار را دارید به من هم کمک کنید.
موضوعات مشابه: