شرکت ما یک فایل سرور و یک storage خریداری کرده است.اما فقط یکی از هاردهای storage اکنون تحویل داده شده است و کارت ارتباط سرور با storage هم نصب نشده است دو سوال داشتم ایا نصب کارت روی سرورhpمشگل است یا نه دوم اینکه برای راه اندزی باید صبر کنیم تا همه هاردها برسند یا با همین یک هارد می شود شروع کرد. فروشنده برای نصب و راه اندازی 120000تومان می گیرد . می خواستم ببینم کار من هست یا نه اگر راهنمایی برای راه اندازی هست لطفا معرفی کنید.موضوعات مشابه: