من انتی ویروس روی سیستم خود نصب کرده بودم .انتی ویروس داشت سیستم را اسکن می کرد که ناگهان سیستم هنگ کرد و ریست شد بعد از ان وقتی من تو
xp
لوگین کردم هیچ ایکن و حتی منو
استار ت و .. وجود نداشت فقط بک گراند بود جالب اینکه هیچ کدوم ار کلید های کیبورد حتی کلید راست موس هم کار نمی کند .وقتی وارد
safe mode
شدم پیغامی ظاهر شد
cancle for loadin sptd.sys
من نمی خواهم دوباره ویندوزرا نصب کنم یا راهی برای این مشکل وجود دارد؟

موضوعات مشابه: