لايحه پيشنهادي دولت در موردجرايم رايانه اي درمجلس تصويب شد. لينكها:

تعيين كارگروه تشخصي جرم هاي رايانه ايپرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران


موضوعات مشابه: