من برای آدرس دهی متغیر در multi media builder برای یک button از <srcdir> استفاده می کنم . اما متاسفانه با جابجایی فولدر مربوط به پروژه آدرس ها از بین می رود . در واقع مانند آدرس دهی ثابت عمل می کند. خواهشمند است مرا راهنمایی نماییدموضوعات مشابه: