اس ام اس 14.4 تومنی گرون شده بعد این 3 میلیون تومن رو کم کنن !
اصلا از اول نباید این خبر رو باور میکردیم.
.