اطلاعات چقدر وزن دارد؟ بيشتر افراد مي*دانند كه كامپيوتر در بردارنده تمام انواع اطلاعات است، از* اي ميل و اسناد گرفته تا ويدئوكليپ، صفحات وب و هر چيز ديگر. همه اين اطلاعات به صورت رشته*اي از ارقام باينري (صفر و يك) نشان داده مي*شود. اين ارقام نه تنها ماهيت رياضي دارند، بلكه چيزهاي ملموسي نيز هستند. آن*ها به صورت ولتاژ در مدارهاي الكترونيكي قرار دارند.
بنابراين هر جزء (bit) اطلاعات بايد وزني (هر چند بسيار ناچيز) داشته باشد. اكنون مي*خواهيم اين پرسش را مطرح كنيم: وزن اطلاعاتي كه در يك روز معمولي از طريق اينترنت ارسال مي*شود چقدر است؟
در پاسخ به اين سؤال، ما پايگاه*هاي اطلاعاتي فني را جست*وجو كرديم، كتاب*هاي مرجع را ورق زديم، به سايت گوگل سر زديم و با كارشناسان صحبت كرديم. به زودي معلوم شد كه اگر جواب مشخصي را بخواهيم، بايد خودمان آن را محاسبه كنيم، زيرا به*نظر مي*رسد كه هيچ كس ديگري قبلا اين پرسش را مطرح نكرده است.
كليد حل معماي وزن اينترنت در فهم فرآيند اساسي كه تمام اين اطلاعات از مجراي آن عبور مي*كند، قرار دارد؛ خواه درباره* اي ميلي كه از آن طرف خيابان فرستاده شده است بحث كنيد، يا از تصويري كه از يك web cam از آن سوي دنيا ارسال شده است.
براي آنكه سفر در اينترنت به آساني انجام شود، اطلاعات به بسته*هاي كوچكي به نام packet تقسيم مي*شود. اين بسته*ها شامل اجزاي كوچكي از اطلاعات است كه از چند ده تا يك هزار بايت حجم دارد. علاوه بر اطلاعاتي كه بايد ارسال شود، هر پاكت داراي جزئيات آدرس دهي به مسيرهاي لازم نيز هست.
بدون در نظر گرفتن اين كه پاكت به كجا فرستاده مي*شود يا نوع تجهيزاتي كه پاكت از آن عبور مي*كند چيست، يك چرخه اساسي بارها تكرار مي*شود تا پاكت به مقصد برسد.
پيام در حافظه يك رايانه ذخيره مي*شود، سپس مورد تجزيه و تحليل قرار مي*گيرد تا مشخص شود كه به كجا بايد ارسال شود، به نحوي براي ارسال شدن كد گذاري مي*شود(يا به صورت الكترون*هايي در يك كابلethernet يا به شكل فوتون*هايي كه از يك كارتwi-fi تشعشع مي*شود) آنگاه به رايانه بعدي موجود در زنجيره فرستاده شده، كد گذاري شده و در حافظه همان رايانه ذخيره مي* شود.
سيكل مذكور تا هر اندازه كه لازم باشد تكرار مي*شود. چيزي كه در اين جا اهميت دارد، خود الكترون*ها يا امواج راديويي كه از رايانه شما فرستاده مي*شود نيست، بلكه الگوي بيت هايي است كه اين امواج آن را شرح مي*دهد.
الكترون*ها يا امواجي كه مستقيما از رايانه شما ارسال مي*شود معمولا زياد دور نمي*روند ( حداكثر چند صد فوت) تا به رايانه ديگري برسند.
حتي هنگامي كه شما پاكت*هايي را به صورت پالس*هاي نور و از طريق كابل*هاي فيبر نوري به هزاران مايل دورتر مي*فرستيد، دستگاه*هاي تكرار*كننده (repeater) كه در فاصله هر۲٠ مايل و در سطح دريا قرار داده شده است، فوتون*هاي دريافتي را جذب كرده و فوتون*هاي جديدي را به تكرار*كننده بعدي ارسال مي*كند.
به عبارت ديگر، اجزاي فيزيكي كه دراينترنت حركت مي*كنند، هرگز به جاي دوري نمي*روند، آنچه واقعا به دور دست مي*رود (چيزي كه حامل وزن است) الگوي بيت نشان دهنده هر پاكت است كه دائماً در حافظه الكترونيكي هر سامانه در هنگام عبور اطلاعات از شبكه بازسازي مي*شود. يك راه درك اين موضوع آن است كه تصور كنيد من خودرويي دارم كه شما مايل به داشتن آن هستيد.
يك فرض عجيب ديگر آن كه شما در جزيره*اي زندگي مي*كنيد كه از طريق هوايي يا دريايي كاملا غيرقابل دسترس است.
بنابراين من نمي*توانم خودروي خودم را مستقيما براي شما بفرستم. خوشبختانه در جزيره محل سكونت شما يك كارگاه مدرن و مجهز و انبار بزرگي از قطعات خودرو وجود دارد..
بنابراين براي آن كه من ماشين خود را براي شما ارسال كنم، آن را به تفصيل بررسي كرده و نقشه كامل آن را ترسيم و براي شما فكس مي*كنم.
آنگاه شما مي*توانيد خودروي من را از روي نقشه*هاي تفصيلي آن مونتاژ كنيد. اكنون شما خودروي جديدي داريد كه مي*توانيد سوار آن شده و در جزيره خود رانندگي كنيد. خودرويي كه كاملا حقيقي است و وزن دارد.
اگر بتوانيم وزن بيت*هاي مربوط به يك قطعه اطلاعاتي را هنگامي كه روي حافظه يك رايانه قرار مي*گيرد، اندازه گيري كنيم، آنگاه نصف راه محاسبه وزن اينترنت را طي كرده*ايم.
براي تخمين وزن اينترنت به يك پيش زمينه فني احتياج است، داخل حافظه يك رايانه معمولي، چيزي كه به ياد مي*آورد يك بيت مفروض بايد صفر باشد يا يك، خازن نام دارد و اين قطعه روي تراشه است كه مي*تواند مقدار كمي بار الكتريكي را در خود نگه دارد.
اگر خازن يك سلول را شارژ كنيد، آن بيانگر «يك» منطقي است.
خازن شارژنشده نشان دهنده «صفر» منطقي است. خازن*هاي حافظه به قدري كوچك هستند كه براي شارژ شدن هر يك از آن*ها فقط به ۴۰هزار الكترون نياز است، كه واقعا مقدار بسيار كوچكي است.
در مقام مقايسه بايد بدانيد كه از يك حباب لامپ 100 واتي در هر ثانيه حدود ۱۰۱۸×۷ / ۵ الكترون عبور مي*كند!
اكنون بياييد نگاهي به يك اي ميل معمولي داشته باشيم، يك اي ميل تقريبا ۵۰ كيلو بايت محتوا دارد. از آن جا كه در هر بايت ۸ بيت وجود دارد و هر كيلو بايت از ۱٠٢۴ بايت تشكيل مي*شود، لذا يك ايميل شامل تقريبا ۴۱٠هزار بيت است.
البته همه اين بيت*ها يك نيستند، چون درآن صورت اي ميل خسته كننده*اي خواهد شد! به*طور ميانگين حدود نيمي از اين بيت*ها يك و نيمي ديگر صفر است.
بنابراين تقريبا ٢٠۵هزار يك بايد در حافظه رايانه ذخيره شود، كه مستلزم وجود حدودا ۸ ميليارد الكترون است. وزن هر الكترون ۳٠-۱٠×٢ پوند است، بنابراين يك ايميل با حجم كيلو بايت تقريبا(۱۹-۱٠×٢) اونس وزن دارد كه به اندازه وزن٢۱ هزار اتم سرب است.
اين عدد ممكن است خيلي بزرگ به*نظر برسد، ولي در حقيقت مقدار بسيار كوچكي است.
هر اونس سرب در بردارنده حدود ۸٢ميليون كاتريليون(۱٠٢٢×٢/۸) اتم است!
آنچه ذكر شد فقط يك ايميل بود.
در كل چقدر اطلاعات( تمام صفحات وب، پيام*هاي فوري، جريان*هاي تصويري و هر چيز ديگر كه بتوان تصور كرد) در اينترنت جريان دارد؟ قطعا يافتن مقدار دقيق آن كار دشواري است، ولي نهايتا ما پاسخ خود را با نگاهي به فعاليت اتصال كاربران نهايي (از قبيل خطوط مودمdial up، اتصال به وسيله فيبرنوري وdsl) محاسبه مي*كنيم.
اتصال باند پهن به منازل و بنگاه*هاي تجاري، مانند ADSL و مودم*هاي كابلي بيشتر بار اينترنت را توليد مي*كند.
در حال حاضر۷۵ درصد كل ترافيك اينترنت به*دليل به اشتراك گذاشتن فايل بين كاربران است، ضمن آن كه۵۹ درصد اشتراك فايل*ها مربوط به افرادي است كه فايل*هاي ويدئويي خود را با هم مبادله مي*كنند.
اشتراك فايل*هاي موسيقي نيز حدود ۳۳ درصد ترافيك را تشكيل مي*دهد.طبق تخمين فقط ۹ درصد از كل ترافيك مربوط به اي ميل است. اين رقم كل حدود۴٠ پتا بايت
( يا۱٠۱۶× ۴بايت) است.
با در نظر گرفتن اين عدد و قرار دادن آن در همان فرمولي كه ما براي اي ميل۵٠ كيلو بايتي به دست آورديم، مقدار ۵ ميلياردم كيلوگرم حاصل مي*شود.
سرانجام پس از مقدار زيادي محاسبه و تندنويسي توانستيم پاسخ را پيدا كنيم: وزن محتواي اينترنت تقريبا ٢/٠ميليونيم يك اونس (حدود ۷/۵ ميكروگرم) است.
نامه*هاي عاشقانه، قرارداد تجاري، اسپم(پيام*هاي حامل ويروس)، دادخواست*ها، خبرنامه*ها، نمايش*هاي تلويزيوني، مقالات خبري، برنامه*هاي تعطيلات، صفحات معروف وب، موسيقي، پيام*هاي تبريك و تسليت و هر چيز ديگري كه در زندگي انسان وجود دارد به صورت صفر و يك در فضاي اينترنت كد گذاري مي*شود.
اگر همه آن*ها را با هم جمع كنيم، وزن كل آن*ها تقريبا به اندازه كوچك*ترين دانه شن روي زمين است، دانه*اي كه قطر آن تنها به اندازه٢ هزارم اينچ (تقريبا٠۵/٠ميلي متر) باشد!
منبعموضوعات مشابه: