سلام
من با نرم افزار easy recovery یک سری از فایلامو که پاک کرده بودم برگرداندم.ولی فایلهایی رو که پیدا کرده save
نمیکنه نه تو درایو و نه تو cd ...چیکار کنم خیلی فایل ام مهمهموضوعات مشابه: