جدیدا یه نامه از سازمان مقررات برای ما اومده و نوشته که این موارد باید حتما روی کارت اینترنت ها نوشته شده باشد:

1- نام رسمی و دقیق شرکت ISP

2- شماره دفتر فروش و پشتیبانی

3- شماره مجوز و نام مرجع صادر کننده.


نوشته که برای کارت هایی که از آبان ماه چاپ می کنید باید رعایت کنید وگرنه برخورد می کنن .
برای کس دیگه ای هم تا حالا اومده ؟موضوعات مشابه: