از دوستانی که با این فروشگاها کار کردند هر فروشگاهی که در سرعت عمل از همه بهتر هست معرفی کنند تا چنتا سییدی اموزشی که من دونبالش هستم سفارش بدهم البته اگر با اداره پست هم قرار داد داشته باشند خیلی بهتر است .با تشکر فراوانموضوعات مشابه: