در این مطلب بر آن هستیم تا با توجه به نیاز روز افزون به ارائه اطلاعات در زمینه سیستم های تلفن گویا
و آشنایی هر چه بیشتر دوستان عزیز نسبت به این گونه سیستم ها ، به معرفی انواع این سیستم ها
که در در واژگان عمومی به همه آنها « تلفن گویا» گفته می شود بپردازیم.

سیستم های تلفنی:
به همه سیستم هایی گفته می شود که از طریق خط تلفن به کاربر خود (کاربر انسانی-کاربر کامپیوتری)
ارائه سرویس می نمایند.

سیستم های کامپیوتر تلفنی (Computer Telephony Systems ):
به سیستمهای تلفنی مبتنی بر کامپیوتر گفته می شود ، که در ادامه به معرفی این بخش از سیستمهای
تلفن گویا خواهیم پرداخت:
 • Interactive Voice Response) IVR Systems ):
  سیستمهای IVR به گروهی از نرم افزار های کاربردی اطلاق می شود که ترکیب اصوات ورودی تلفن
  (Voice Input) و شماره گیرهای تلفن (Touch-tone) را دریافت می کنند و از طریق صدا(Voice) ،نمابر
  (Fax) ،تماس مجدد (Call Back) ، نامه های الکترونیکی(Email)، پیام کوتاه(SMS) و سایر رسانه ها
  پاسخ می دهند.
  این سیستم ها می توانند به عنوان عضوی از یک برنامه کاربردی بزرگتر که به انواع پایگاه داده ها
  (Data Base) متصل میباشند مورد استفاده قرار گیرند.
  برخی از انواع سیستم های IVR عبارتند از :
برای مطالعه ادامه مطالب می توانید به آدرس http://banicomm.com/Fa/CTSystems.cfm مراجعه فرمائید.موضوعات مشابه: