سلام دوستان
skystar 2
خوبه به نظر شما این دی وی بی کارته؟
و قیمت الانش چه قدره
با تشکرموضوعات مشابه: