سلام
چطور می شه یه MIB غیر از MIB های پیشفرض در WINDOWS اضافه کرد؟