کسی از دوستان می دونه چه جوری میشه در Test center نرم افزار NSS فارسی نوشت؟موضوعات مشابه: