كسي هست كه با تجهيزات و طراحي شبكه LRE كار كرده باشه؟
اگه هست يه چنين شبكه اي چه تجهيزاتي نياز داره و طراحي اون چه جوريه؟موضوعات مشابه: