سلام
من يك بانك پارادوكس پر از اطلاعات دارم كه يك فيلد عكس دارد و ميخوام آن را به بانك اكسس تبديل كنم ولي پس از import كردن آن به اكسس؛ عكسها وارد نمي شود و حتي فيلد مربوطه هم وارد نمي شود!!!!
من حتي با VB برنامه هايي نوشتم و خواستم از طريق ADO يا DATA CONTROL فيلد عكس را بخوانم ولي همه فيلدها وجود دارند و قابل خواندن هستند بجز فيلد عكس!!!
وقتي باparadox 7 بانك را باز مي كنم ؛ مي گويد كه بانك سالم است ولي قابليت تبديل آن به اكسس را ندارد

دوستان راه حلي دارند؟
ممنونموضوعات مشابه: