با سلام من مودم پيرگين را از برق در اوردم جابجا كنم حالا ديگه روشن نميشه كسي نمايندگي يا تعميرات اشنا دارهموضوعات مشابه: