اتحاديه اروپا گفته است که تلاش مايکروسافت برای همخوانی با قوانين ضد انحصار اين اتحاديه "کاملا ناکافی" بوده است.

کميسيون اروپا گفته است اگر مايکروسافت خواسته هايش را برآورده نکند، اين شرکت را روزانه بالغ بر ۲ ميليون يورو جريمه خواهد کرد.

اين اظهار نظر بعد از بررسی نحوه عمل مايکروسافت در قبال خواسته اتحاديه اروپا و فراهم کردن امکان دسترسی شرکت های رقيب به بخشی از کدهای سيستم عامل ويندوز صورت گرفته است.

مايکروسافت با رد اين ادعا می گويد "فراتر" از خواسته های اتحايه اروپا عمل کرده است.

مشکل مايکروسافت از سال ۲۰۰۴ شروع شد که اتحاديه اروپا در چارچوب قوانين ضد انحصار شرکت های توليد کننده برنامه های رايانه ای را موظف ساخته رقبايشان را در جريان کد برنامه های خود قرار دهند.

مايکروسافت ماه مارس آن سال ۴۹۷ ميليون يورو به دليل نقض اين قانون جريمه شد. علاوه بر آن، مايکروسافت موظف شده بود کدهای سيستم عامل ويندوز را نيز علنی سازد.

اتحاديه اروپا هنوز اصرار دارد که اين شرکت جزئيات بيشتری را از کد برنامه ويندوز در اختيار بگذارد.

اطلاع از کد برنامه های مايکروسافت به شرکت های رقيب اجازه می دهد برنامه های سازگارتری با ويندوز توليد کنند.

مايکروسافت پيش از اين مدعی شده بود که سعی کرده درخواست اتحاديه اروپا را اجابت کند اما مقامات اتحاديه اروپا مرتبا راهبردهايشان را تغيير می دهند.

يکی از دادگاه های اتحاديه اروپا، در ماه آوريل ۲۰۰۶ به درخواست مايکروسافت برای تجديد نظر در رای سال ۲۰۰۴، رسيدگی خواهد کرد.
منبع:
bbcpersianموضوعات مشابه: