داشتم همیجوری میگشتوم یه 2تا لینک جالب دیدم
نیگاه کنید بد نیست!

http://www.solarwinds.net/Broadband/...o_Networks.htm
http://www.programmersheaven.com/zon...1175/26564.htmموضوعات مشابه: